ยินดีต้อนรับสุ่สบายดีเพลสสบายดีพลสเป้นทีพักทีสอบเงียบ

ถนนมาจาก สนามบินแม่ฟ้าหลวงประมาณ20นาทีถึงสบายดีเพลสและสามารถท่องเที้ยวชมวิวทิวทัศน์ใช้เวลา20-30นาทีถึงเช่น วัดร่องขุน น้ำตกขุ่นกรณ์,สิงห์ปาค์